Izaberite termine: možete izabrati istovremeno dve smene. Formular popunjava roditelj ili zakonski staratelj, sa svojom, ne detetovom, email adresom. Za decu i roditelje koji nemaju JMBG, upisuje se Social Security number (SSN) ili neki drugi identifikacioni broj. U polja za JMBG i poštanski broj omogućen je upis brojeva i slova.
Ime roditelja
Prezime roditelja
JMBG roditelja
Ime deteta
Prezime deteta
Datum rođenja
JMBG deteta
Veličina majice
Država
Mesto
Poštanski broj
Ulica i broj
Telefon (kućni)
Telefon (mobilni)
Telefon (posao)
Školska sprema
Zaposlen-a/ ime firme
Email adresa
Važno: Kako ste saznali za KompKamp? Ukoliko je preporuka preko prijatelja, koji isto šalje ovog leta svoje dete u kamp, molimo vas upišite ime i prezime prijatelja, da bi isti ostvario popust za svoje dete, po našem pravilniku.
Budimo u kontaktu: upišite link do jednog od svojih profila na društvenim mrežama
Roditelj
Budimo u kontaktu: upišite link do jednog od svojih profila na društvenim mrežama
Dete
Način na koji želite da plaćate:
Želim da plaćam u ratama.
Uplata prve rate da počne od datuma: (izaberite prvo mesec)
Poslednja rata treba da bude uplaćena na dan dolaska deteta u kamp
Želim da uplatim ukupan iznos do datuma: (izaberite prvo mesec)
Želim da plaćam preko firme u kojoj radim
Naziv:
PIB:
Adresa:
Uplate ću vršiti lično, putem uplatnice (izabrati ako niste označili plaćanje preko firme)
U nekoliko rečenica, molimo Vas, objasnite zašto želite da Vaše dete boravi u kampu:
Reci nam nešto o svom detetu