Izaberite termine: možete izabrati istovremeno dve smene. Formular popunjava roditelj ili zakonski staratelj, sa svojom, ne detetovom, email adresom.
Ime roditelja
Prezime roditelja
JMBG roditelja
Ime deteta
Prezime deteta
Datum rođenja
JMBG deteta
Veličina majice
Država
Mesto
Poštanski broj
Ulica i broj
Telefon (kućni)
Telefon (mobilni)
Telefon (posao)
Školska sprema
Zaposlen-a/ ime firme
Email adresa
Kako ste saznali za KompKamp
Budimo u kontaktu: upišite link do jednog od svojih profila na društvenim mrežama
Roditelj
Budimo u kontaktu: upišite link do jednog od svojih profila na društvenim mrežama
Dete
Način na koji želite da plaćate:
Želim da plaćam u ratama.
Uplata prve rate da počne od datuma: (izaberite prvo mesec)
Poslednja rata treba da bude uplaćena na dan dolaska deteta u kamp
Želim da uplatim ukupan iznos do datuma: (izaberite prvo mesec)
Želim da plaćam preko firme u kojoj radim
Naziv:
PIB:
Adresa:
Uplate ću vršiti lično, putem uplatnice (izabrati ako niste označili plaćanje preko firme)
U nekoliko rečenica, molimo Vas, objasnite zašto želite da Vaše dete boravi u kampu:
Reci nam nešto o svom detetu